مهارت های ارتباطی مدیران

با تاکید بر مدل دیسک DISC هدف دوره : توسعه و بهبود قابلیتهای ارتباطی و…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
5,175,000 تومان