دوره آموزشی شکار (جذب نیروی انسانی) (جلسه اول)

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

  اولین قسمت از دوره جامع آموزشی مارپله (مدیریت منابع انسانی) استاد: دکتر مصطفی شهبازی ۱۸ سال سابقه تدریس و…

11
480,000 تومان

پکیج دوره آموزشی شکار (جذب نیروی انسانی)

بدون امتیاز 0 رای
7,900,000 تومان

اولین قسمت از دوره جامع آموزشی مارپله (مدیریت منابع انسانی) استاد: دکتر مصطفی شهبازی ۱۸ سال سابقه تدریس و مشاوره…

30
7,900,000 تومان