10%
تخفیف

قدرت انضباط شخصی

بدون امتیاز 0 رای
5,310,000 تومان

هدف دوره : بهبود و توسعه توانایی کنترل و مدیریت خود ، تعهد به اهداف و ارزشهای شخصی با استفاده…

1
5,310,000 تومان
10%
تخفیف

مدیران شایسته

بدون امتیاز 0 رای
5,670,000 تومان

هدف دوره : تجهیز مدیران به دانش ، مهارت و ابزار لازم برای مدیریت و رهبری موثر تیم ، با…

1
5,670,000 تومان
10%
تخفیف

مهارت های ارتباطی مدیران

بدون امتیاز 0 رای
5,175,000 تومان

با تاکید بر مدل دیسک DISC هدف دوره : توسعه و بهبود قابلیتهای ارتباطی و بینشی مدیران ، وکمک به…

1
5,175,000 تومان