درباره مصطفی شهبازی

تراپیست کسب و کار 

از دوران دبستان در پاسخ به پرسش پر تکرار آن زمان « دوست داری در آینده چکاری شوی؟ » از اعماق وجودم آرزوی معلم شدن را داشتم و از همان دوران تاثیرگذاری بر دیگران و انتقال دانش و تجربه آرمانی دست یافتنی و جذاب بوده و آثار آن بر تمام رفتار های من کاملا مشهور بود. این انگیزه قوی باعث شد در کار دولتی که آرزوی هر جوانی است خیلی ماندگار نباشم و چشم اندازی جدید، تاثیرگذاری بر کسب و کارها و ارتقاء سطح مدیریت در فضای خصوصی و دولتی را خلق کنم. در آذر ماه 1386 با ذوق و شوق زایدالوصفی تعالی گستر متولد شد. رسالتمان آموزش و مشاوره سیستم ها و استاندارد های مدیریتی بود. عاشقانه خلق کردیم، خدمت کردیم و رشد یافتیم.

توسعه و نجات کسب و کار ها و ایجاد نتایج متفاوت انگیزه ما را صد چندان می‌نمود.

تعالی کستر یعنی رویکرد متفاوت در آموزش، عملیاتی بودن مشاوره و انگیزش سرمایه های انسانی.